Evidencia projektovej činnosti na UKF


Systém bol vytvorený v rámci rozvojového projektu MŠ SR – ENSERVER. Jeho úlohou je automatizácia zadávania a spracúvania projektovej činnosti na úrovni univerzity. Okrem autorizovaného prístupu umožňuje aj voľne prístupné prehľadávania projektov pracovníkov univerzity.

Riešitelia:
Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. - Katedra fyziky FPV UKF v Nitre
Mgr. Ján Skalka, PhD. - Katedra informatiky FPV UKf v Nitre
Mgr. Martin Drlík - Katedra informatiky FPV UKF v Nitre


Univerzita Konštantína filozofa v Nitre © 2006
 


návrat na hlavnú stránku