Zoznam projektov FSVaZ - Výsk.-vzdel. a por. centrum SNV

Zoradiť podľa

návrat na hlavnú stránku
 
Počet nájdených záznamov 1
 
 
TypDruhGrantPočet
dotácia zo ŠR - MŠ SRVEGAVedecká a edukačná grantová agentúra1

Spolu1
 
 
 
VEGA
 
 
VEGA -> 1/0206/13: Percipovaná sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou u obyvateľov rómskych osídlení.
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Jurina Rusnáková
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Vladimír Klein - Marianna Šramková - Milan Samko - Miroslava Čerešníková - Martina Mojtová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Rochovská, A.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015
 
 
Vedecký projekt je zameraný na analýzu vnímanej sociálnej opory a spokojnosti so sociálnou sieťou u obyvateľov rómskych osídlení. Jeho cieľom je zistiť subjektívne vnímanie krízy u respondentov a následne porovnať oblasti a zdroje sociálnej opory vzhľadom na typy osídlení Ďalším zámerom je zistiť vzťah medzi oblasťami a zdrojmi sociálnej opory a vybranými premennými: pohlavie, vek a vzdelanostná úroveň respondentov.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 7874 €2014 - 9167 €2015 - 8569 €
 
 
 
 
 
 
 

návrat na hlavnú stránku