Zoznam projektov FF - Ústav pre v. k. d. Konšt. a Metoda

Zoradiť podľa

návrat na hlavnú stránku
 
Počet nájdených záznamov 57
 
 
TypDruhGrantPočet
dotácia zo ŠR - MŠ SRAPVVAgentúra na podporu výskumu a vývoja3
dotácia zo ŠR - MŠ SRVEGAVedecká a edukačná grantová agentúra11
dotácia zo ŠR - MŠ SRKEGAKultúrna a edukačná grantová agentúra3
dotácia zo ŠR - MŠ SRROZVOJ VŠDotácia MŠ SR na rozvoj vedy a techniky 4
dotácia zo ŠR - iné kapitoly ŠRPROJEKTY MINISTERSTIEV OKREM MŠ SRGrantový systém MK SR5
domáce projekty - ostatnéMESTO NITRA, NSKMesto Nitra8
domáce projekty - ostatnéMESTO NITRA, NSKNitriansky samospravny kraj6
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYUniverzitná grantová agentúra4
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYGrant pre podporu kultúrnych a športových aktivít študentov1
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYCeloškolská grantová agentúra3
domáce projekty - ostatnéINÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYGrantová agentúra mladých6
zahraničné - výskumnéZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTYInternational Scientific Research Institute1
zahraničné - ostatnéZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTYVyšegrádsky fond1
štrukturálne fondyŠTRUKTURÁLNE FONDYOperačný program Vzdelávanie1

Spolu57
 
 
 
APVV
 
 
APVV -> SK-CZ-0012-11: Po stopách sv. Cyrila a Metoda v slovenskej a českej bibliografii: pred rokom 1945
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič - Marek Meško - Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2013
 
 
Hlavným cieľom je rozvíjať spoluprácu v rámci systematického výskumu archívnych literárnych prameňov o cyrilo-metodskej problematike na Slovensku a v Českej republike. Riešitelia projektu získajú prehľad o doterajšom stave výskumu v obidvoch krajinách.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 613 €2013 - 613 €
 
 
 
 
 
APVV -> SK-CZ-0012-11: Po stopách sv. Cyrila a Metoda v slovenskej a českej bibliografii: pred rokom 1945
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič - Marek Meško - Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2013
 
 
Literárne a kultúrne dedičstvo solúnskych bratov Konštantína a Metoda je stálym zdrojom, jeho ponuka je aktuálna práve v dnešnej pluralitnej Európe. Hlavným cieľom bude rozvíjať spoluprácu v rámci systematického výskumu archívnych literárnych prameňov o cyrilo-metodskej problematike na Slovensku a v Českej republike.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 613 €2013 - 0 €
 
 
 
 
 
APVV -> SK-CZ-0070-09: Po stopách sv. Cyrila a Metoda v slovenskej a českej bibliografii
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi - Zvonko Taneski
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR
 
 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2011
 
 
Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu so Slovanským ústavom AV ČR a pripraviť bibliografiu.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 630 €2011 - 630 €
 
 
 
 
 
VEGA
 
 
VEGA -> 1/0468/15: Severná časť Karpatskej kotliny na prelome antiky a stredoveku ako miesto zmien iniciovaných zvonka a zvnútra
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Husár
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič - Martina Lukáčová - Emanuel Jirkal - Martina Škutová
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Holeščák, M.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 06.03.2015
 
 
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017
 
 
Predkladaný projekt je orientovaný na selektívne štúdium vybraných aspektov obdobia prelomu antiky a stredoveku v severnej časti Karpatskej kotliny, viac-menej územia Slovenska, z pohľadu archeologického, historického, literárnovedného, politologického i z pohľadu vojenskovedného. Základným popudom k vypracovaniu projektu je lepšie preskúmanie málo objasneného obdobia histórie vyššie uvedeného stredodunajského regiónu.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2015 - 1748 €2016 - 1673 €2017 - 1702 €
 
 
 
 
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530
VEGA -> 1/0039/14: Témy byzantskej filozofie a ich reflexie na Slovensku
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Ján Zozuľak
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Peter Ivanič - Martin Hetényi - Klement Mitterpach - Martin Vašek - Martin Husár - Viera Zozuľaková - Matej Smorada
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.01.2014
 
 
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2016
 
 
Projekt je zameraný na systematické štúdium dejín byzantského filozofického myslenia a kultúry z obdobia Východorímskej (Byzantskej) ríše, a na analýzu filozofického myslenia Byzancie, ktorá zachránila klasické filozofické a literárne diela antickej literatúry a mala veľký vplyv na rozvoj kultúry v európskom priestore, ako aj v oblastiach, ktoré prichádzali do kontaktu s Byzanciou. Projekt je originálny a inovatívny aj v medzinárodnom kontexte.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2014 - 9806 €2015 - 8309 €2016 - 5353 €
 
 
 
 
 
VEGA -> 1/0615/15: Medzi politikou a každodennosťou. Zo života v Nitre v rokoch 1939-1945
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Palárik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Alena Mikulášová - Martin Hetényi - Nina Sozanská
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Števko, A. (Ponitrianske múzeum v Nitre)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 06.03.2015
 
 
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017
 
 
Projekt sa zameriava na výskum vybraných aspektov života v meste Nitra v rokoch 1939-1945. Sledované budú vyselektované okruhy života v meste ako sviatky a sviatočné dni, oslavy alebo možnosti trávenia voľného času. Pozornosť bude venovaná aj zabratiu verejného priestoru a úsiliu o vytváranie kolektívnej pamäti vládnou mocou. Projekt bude príspevkom k regionálnym dejinám a dejinám každodennosti, v oblasti ktorých stále existujú početné výzvy.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2015 - 3591 €2016 - 0 €2017 - 0 €
 
 
 
 
 
VEGA -> 1/0200/13: Krajina a kultúra Západných Karpát v koevolučnom procese
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Egon Wiedermann
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Chrastina - Peter Romsauer - Peter Ivanič - Pavol Šteiner - Lucia Šolcová
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 25.04.2012
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 1/2015
 
 
Projekt skúma interakcie človeka a krajiny Západných Karpát (subprovincia vnútorných Západných Karpát) v období od mladšej doby kamennej do novoveku. Na báze predovšetkým archeologických a archeobiologických prameňov a nedeštruktívnych metód výskumu, modeluje priebeh koevolučného procesu v mezoregionálnych, resp. v celkovej makroregionálnej úrovni. Praktizuje medziodborový krajinno-archeologický prístup k výskumu vrstiev krajiny s ľudskými sídlami a predstavuje ho ako novú perspektívu integrovaného archeologického bádania. Doba rieše
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 1894 €2014 - 894 €2015 - 1941 €
 
 
 
 
 
VEGA -> 1/0118/11: Veľkomoravské kultúrne dedičstvo a šírenie kultu na Slovensku v 20. storočí
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič - Martina Lukáčová - Ivana Kontriková Šusteková - Zvonko Taneski - Jalal Al-Ali - Miroslav Glejtek - Beáta Pintérová - Martin Husár
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Janas, K.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013
 
 
Kultúrny odkaz predkov patrí medzi účinné sebadefinovanie spoločenstiev. Už počas obdobia národného obrodenia Slovákov a najmä v 20. storočí prichádza v náboženskom, národnom a kultúrnom živote ku kultivácii kultúrnych hodnôt postáv predveľkomoravskej a veľkomoravskej doby.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 1158 €2012 - 1806 €2013 - 2086 €
 
 
 
 
 
VEGA -> 1/0042/12: Analýza vybraných environmentálnych faktorov vo vzťahu k možným zdravotným rizikám
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Ida Petrovičová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Zdenka Rózová - Branislav Kolena - Tomáš Pilka - Zuzana Pucherová - Zita Jenisová - Erika Mikulová - Monika Strelková - Janka Hečková - Katarína Bahnová - Jozef Michalov - Eva Jánošíková
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2015
 
 
V dôsledku urbanizácie dochádza k zvyšovaniu zastavanej plochy na úkor vegetácie, čo má za následok zmenu mikroklímy sídla. Zvýšenie teploty, zníženie vlhkosti, zhoršenie prúdenia vzduchu, znečistenie ovzdušia, znečistenie prostredia plastami a následná expozícia ftalátmi, predstavujú environmentálne aspekty ohrozujúce zdravie človeka a kvalitu života.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 7129 €2013 - 5963 €2014 - 9830 €2015 - 5324 €
 
 
 
 
 
VEGA -> 1/0492/08: Duchovné, intelektuálne a politické predpoklady cyrilometodskej misie a špecifické aspekty jej pôsobenia na Veľkej Morave
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Cyril Diatka - Martin Hetényi - Pavol Koprda - Peter Liba - Zvonko Taneski - Jozef Michalov - Miroslav Glejtek
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Hurbanič M. (UK v Bratislave), Meško, M. (VHÚ MO SR)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Pôsobenie byzantskej misie na Veľkej Morave je potrebné skúmať komplexne. Upriamime sa na analýzu obdobia pred príchodom misie na Veľkú Moravu v oblasti historickej, archeologickej, cirkevno-teologickej a umenovednej. Výskum sa zameria na: 1. byzantský vzdelávací systém v 9. storočí; 2. koncepciu a politické pozadie byzantských misií; 4. byzantskú liturgiu a slovanský jazyk v liturgii; 5. predcyrilometodské misie na našom území; 6. právny systém v Byzancii.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 124000 SKK2009 - 3611 €2010 - 2091 €
 
 
 
 
 
VEGA -> 1/0096/10: Interpretačný rozmer literárnych textov v diachronickej procesuálnej línií
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Marta Keruľová
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Jozef Brunclík - Marta Žilková - Silvia Lauková - Petra Bálentová - Dušan Teplan - Renáta Hlavatá - Vladimír Palkovič - Zvonko Taneski
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Kákošová, Z. - Kekeliaková, M.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2011
 
 
Grantový projekt je zameraný na interpretáciu textov, vyznačujúcich sa rôznou mierou variability v rámci niektorých výrazných žánrov. Predložený projekt sa orientuje predovšetkým na texty umeleckej literatúry s konfesijným akcentom špecifikovaným hlavne v období baroka a na texty s kreatívno-modifikujúcim dosahom na tvorbu katolíckej moderny a novodobých autorov.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 5066 €2011 - 0 €
 
 
 
 
 
VEGA -> 1/0596/08: Župné zriadenie na Slovensku 1940 – 1945. Systém, štruktúra, mechanizmy fungovania a pôsobenia, regionálne špecifiká župného zriadenia.
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič - Ivana Šusteková - Jalal Al-Ali
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Janas, K. (Trenčianska iniverzita AD), Mičko, P. (UMB v Banskej Bystrici), Schvarc, M. (Historický ústav SAV)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Reforma verejnej správy na Slovensku zlikvidovala k 1.1.1940 Krajinský úrad aj okresné samosprávy. Časť ich úloh prešla na 6 župných úradov. Na život v župách mali veľký vplyv medzinárodné udalosti i vnútropolitické problémy. Porovnanie rôznych aspektov vo všetkých župách má význam nielen pre poznávanie jedinečnosti historického vývoja jednotlivých regiónov, ale i pre znalosť komplexných dejín Slovenska.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 37000 SKK2009 - 983 €2010 - 983 €
 
 
 
 
 
VEGA -> 1/0013/03: Formácia dobrého človeka
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Michalov
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Kluvanec, D. - Tučná, E. - Liba, P. - Čukan, J. - Žbirková, V. - Hajko, D. - Kmeť, T. - Diatka, C. - Fandelová, E. - Lomnický, I. - Kondrla, P. - Linet, P. - Lesková, A. - Minárová, A. - Kútny, I. - Jozek, M. - Blaščíková, A. - Ciprianová, E. - Korený, P.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2003 - 12/2005
 
 
Projekt bol zameraný na formovanie dobrého človeka v multidisciplinárnom pohľade.
 
 
Pridelené finančné prostriedky:
 
 
 
 
 
VEGA -> 1/0596/08: Župné zriadenie na Slovensku 1940 – 1945. Systém, štruktúra, mechanizmy fungovania a pôsobenia, regionálne špecifiká župného zriadenia
 
 
Zodpovedný riešiteľ:   Hetenyi Martin (Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF)
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Šusteková, I. - Ivanič, P.
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: K. Janas (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD), P. Mičko (Ústav vedy a výskumu UMB), M. Schvarc (Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM v Bratislave)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Po vzniku Slovenského štátu (1939) nová vláda pristúpila k reorganizácii verejnej správy. Porovnanie rôznych politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a iných aspektov vo vtedy vytvorených župách má závažný význam nielen pre poznávanie jedinečnosti historického vývoja jednotlivých regiónov na Slovensku v sledovanom období, ale i pre znalosť komplexných dejín Slovenska.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 37000 SKK2009 - 0 €2010 - 0 €
 
 
 
 
 
KEGA
 
 
KEGA -> 014UKF-4/2012: Multimediálna didaktická pomôcka vo webovom prostredí dejepisu -
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi - Marek Meško - Egon Wiedermann - Martina Lukáčová - Martin Husár
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Hurbanič M. (FiF UK v Bratislave), Gogola M. (FiF UK v Bratislave)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 12/2014
 
 
Hlavným zámerom projektu je pripraviť multimediálnu databázu pre pedagógov a študentov stredných škôl v predmete dejepis. Databáza zverejnená prostredníctvom webovej stránky na internete poskytne predovšetkým podrobné najnovšie informácie o politických, kultúrnych, náboženských, hospodárskych a sociálnych dejinách Slovanov v období raného stredoveku, t. j. do 12. storočia.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 10192 €2013 - 9758 €2014 - 10910 €
 
 
 
 
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530
KEGA -> 3/6472/08: Prielomné poznatky v učive fyziky na začiatku 3. milénia pre potreby LLL (Lifelong Learning-u)
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Aba Teleki
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Juraj Hreško - Boris Lacsný - Arpád Kecskés - Daniel Kluvanec - Ľubomír Zelenický - Janka Moravčíková - Igor Štubňa - Ján Ondruška - Miroslav Boboň - Jozef Kováč - Jozef Michalov - Stanislav Šimkovič
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: M. Noga (FMFI UK) - J. Pišút (FMFI UK)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 26.03.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Zostavenie učebnice fyziky zahrňujúcej učivo zo všeobecnej relativity a kozmológie, fyziky životného prostredia, fyziky mikrosveta, termodynamiky, astrofotografie s praktickým návodom činností uprednostňujúci výklad vychádzajúci z prielomných teoretických i experimentálnych poznatkov zo začiatku 3. milénia pred historickým prístupom.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 268000 SKK2009 - 15223 €2010 - 6371 €
 
 
 
 
 
KEGA -> 3/6309/08: Dejepis netradične - príprava a realizácia multimediálnej databázy na WEBE s výučbovými a študijnými materiálmi
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi - Milan Jozek - Zvonko Taneski - Egon Wiedermann
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Hlavným zámerom je: 1. pripraviť učebnú pomôcku - multimediálnu databázu pre učiteľov a študentov stredných škôl v predmete dejepis. Databáza zverejnená na internete umožní získať výber prameňov k dejinám Slovanov predovšetkým k byzantskej misii, 2. zrealizovať školiace pracovisko, ktoré by poskytovalo odborné komentáre pre pedagógov k práci s danou databázou, 3. v rámci celoživotného vzdelávania pedagógov poskytovať im ďalšie odborné poradenstvo.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 160000 SKK2009 - 5909 €2010 - 5283 €
 
 
 
 
 
ROZVOJ VŠ
 
 
-> Dodatok č. 11 k dotačnej : Príspevok na vydanie reprezentatívnej monografie „Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra“ v súvislosti s aktivitami venovanými 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 12.12.2012
 
 
Doba riešenia: 11/2012 - 5/2013
 
 
UKF vydá publikáciu Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra, ktorej zámerom je vyzdvihnúť prínos diela solúnskych bratov pre minulosť, súčasnosť i budúcnosť, zhodnotiť aktuálne poznatky interdisciplinárneho výskumu a zvýrazniť miesto Nitry ako križovatky Európy a duchovného dialógu. Ťažiskom knihy je prehľadne predstaviť pôsobenie byzantskej misie na Veľkej Morave a následné rozvíjanie cyrilo-metodského dedičstva s dôrazom na staroslávne mesto Nitra.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 8000 €2013 - 0 €
 
 
 
 
 
-> dodatok č. 11 k dotačnej : Príspevok na vydanie zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie "Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda", konanej v novembri 2012
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič - Martin Husár - Miroslav Glejtek - Martina Lukáčová
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 12.12.2012
 
 
Doba riešenia: 11/2012 - 5/2013
 
 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda", konanej v novembri 2012, bude obsahovať asi 80 štúdií interdisciplinárneho charakteru.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 2200 €2013 - 0 €
 
 
 
 
 
-> I-07-201-03: Podpora 1. medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda“
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ivanič, P.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 15.05.2007
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2007
 
 
Zámerom projektu je usporiadanie konferencie k danej problematike kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda na pôde UKF v Nitre, ktorej cieľom je zmapovať a zhodnotiť stav vedeckého výskumu cyrilometodskej problematiky v oblasti filologickej, historickej, kultúrno-historickej, archeologickej, cirkevno-teologickej a umenovednej.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 45000 SKK
 
 
 
 
 
-> Rozpočtové opatrenie č. 8: Podpora medzinárodnej vedeckej konferencie Význam kultúrneho dedičstva sv.
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Hetényi, M. - Taneski, Z.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.09.2008
 
 
Doba riešenia: 7/2008 - 12/2008
 
 
Konferencia sa koná na UKF v Nitre 2. 7. 2008. Podujatie o dedičstve sv. Cyrila a Metoda organizuje Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda v spolupráci s Rímskokatolíckym biskupským úradom v Nitre a Slovenskou historickou spoločnosťou SAV. Organizátori chcú osloviť odborníkov z domácich i európskych pracovísk ako i širšiu odbornú i laickú verejnosť. Z príspevkov sa vydá reprezentatívny zborník.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 35000 SKK
 
 
 
 
 
PROJEKTY MINISTERSTIEV OKREM MŠ SR
 
 
MK-5610/2013/7.6: Konštantínove listy 20013
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo kultúry SR
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2013
 
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vydáva pravidelne medzinárodne uznávaný slavistický časopis Konštantínove listy.V ňom publikované príspevky z cyrilo-metodskej problematiky sú dlhodobo vynikajúcim študijným materiálom pre renomovaných odborníkov i regionálne orientovaných bádateľov.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 10000 €
 
 
 
 
 
MK-5611/2013/7.6: Vydanie reprezentatívnej publikácie Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo kultúry SR
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2013
 
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vydá publikáciu Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda, ktorej zámerom je vyzdvihnúť prínos diela solúnskych bratov pre minulosť, súčasnosť i budúcnosť, zhodnotiť aktuálne poznatky najnovšieho výskumu a zvýrazniť miesto Nitry ako križovatky Európy a duchovného dialógu.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 10000 €
 
 
 
 
 
MK-7988/2012/7.6: Medzinárodná konferencia Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič - Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo kultúry SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 03.08.2012
 
 
Doba riešenia: 6/2012 - 11/2012
 
 
UKF v Nitre usporiada v dňoch 13. – 15. 11. 2012 medzinárodnú konferenciu Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Zámerom je vyzdvihnúť prínos diela solúnskych bratov pre minulosť, súčasnosť i budúcnosť, zhodnotiť aktuálne poznatky interdisciplinárneho výskumu a zvýrazniť miesto Nitry ako križovatky Európy a duchovného dialógu. V programe vystúpi 80 odborníkov z viacerých krajín.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 3200 €
 
 
 
 
 
MK-7986/2012/7.6: Vydanie reprezentatívnej publikácie Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo kultúry SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 03.08.2012
 
 
Doba riešenia: 6/2012 - 10/2012
 
 
UKF v Nitre vydá publikáciu, ktorej zámerom je vyzdvihnúť prínos diela solúnskych bratov pre minulosť, súčasnosť i budúcnosť a zhodnotiť aktuálne poznatky interdisciplinárneho výskumu. Ťažiskom knihy je prehľadne predstaviť pôsobenie byzantskej misie na Veľkej Morave a následné rozvíjanie cyrilo-metodského dedičstva s dôrazom na staroslávne mesto Nitra. Kniha bude slúžiť na výchovno-vzdelávacie ciele i reprezentačné účely.
 
 
návrat na hlavnú stránku
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 10000 €
 
 
 
 
 
MK-3730/2009/4.5.4: Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Zvonko Taneski
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Jankovič J. (Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo kultúry SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 06.07.2009
 
 
Doba riešenia: 12/2009 - 1/2010
 
 
Výsledky dlhodobého výskumu sa obajvia v monografickom spracovaní, v prvej komplexnej literárnohistorickej analýze bilaterálnych literárnych a kultúrnych vzťahov slovensko-macedónskych.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 2100 €2010 - 0 €
 
 
 
 
 
MESTO NITRA, NSK
 
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530
ZML-2017/1-86: 191006: Kultúrny a komunikačný aspekt kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda na Slovensku a v Európe
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: mesto Nitra
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 14.02.2017
 
 
Doba riešenia: 1/2017 - 12/2017
 
 
Projekt sa primárne zameria na rozvíjanie medzinárodnej spolupráce so združením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., ďalej medzinárodnú spoluprácu s krajinami Európy, ktoré súviseli s pôsobením sv. Cyrila a Metoda, ale i s inštitúciami skúmajúcimi a prezentujúcimi ich cesty a kultúrne dedičstvo v súčasnosti. Výstupom projektu budú články a štúdie pracovníkov Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, ako aj vydávanie medzinárodného vedeckého časopisu Konštantínove listy.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2017 - 100 €
 
 
 
 
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530
PRO-2015-4/477-176: 19101: Cesty a kultúrne dedičstvo sv. Cyrila a Metoda v strednej Európe
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: mesto Nitra
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 12.02.2016
 
 
Doba riešenia: 1/2016 - 12/2016
 
 
Projekt sa bude spolupodieľať na vytváraraní Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda a ďalej na medzinárodnú spoluprácu s vedeckými inštitúciami z krajín Európy súvisiacimi so sv. Cyrilom a Metodom. Taktiež sa projekt zameria na objavovanie a zviditeľňovanie nových exaktných poznatkov vo výskume pôsobenia a odkazu solúnskych bratov. Výstupom projektu budú články a štúdie pracovníkov Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, ako aj vydávanie medzinárodného vedeckého časopisu Konštantínove listy.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2016 - 400 €
 
 
 
 
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530
PRO-2013-4/268-110:191013: Slovania v priesečníku vedy a popularizácie
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: mesto Nitra
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 12.12.2013
 
 
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2014
 
 
Projekt sa viaže na spoluprácu s krajinami, ktoré sa týkali pôsobenia Konštantína-Cyrila, Metoda a ich nasledovníkov v prostredí Slovanov, ale i s vedeckými a správnymi organizáciami dokumentujúcimi a zviditeľnújúcimi ich dedičstvo v súčasnosti. Taktiež sa projekt týka dopĺňania dokumentačného centra, stálej expozície so slovanským a cyrilo-metodským obsahom v priestoroch UKF Nitra. Projekt bude ukončený hlavne publikovaním časopisu „Konštantínove listy“.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2014 - 250 €
 
 
 
 
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530
PRO-2013-4/269-111:191013: Svet Slovanov v priesečníku vedy a popularizácie
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Nitriansky samospravny kraj
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 24.03.2014
 
 
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2014
 
 
Projekt sa zameria na spoluprácu s krajinami, ktoré sa viazali k pôsobeniu Konštantína-Cyrila, Metoda a ich učeníkov v slovanskom prostredí, ale i s vedeckými a správnymi organizáciami skúmajúcimi a prezentujúcimi ich kultúrne dedičstvo v súčasnosti. Taktiež sa bude dopĺňať dokumentačné centrum, stála expozícia s cyrilo-metodskou a slovanskou náplňou v priestoroch UKF v Nitre. Výstupom projektu bude hlavne vedecký časopis „Konštantínove listy“.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2014 - 700 €
 
 
 
 
 
ZML-2013-1/923-923:191006: Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi - Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: mesto Nitra
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2013
 
 
Pôsobenie byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave patrí medzi najdôležitejšie udalosti v dejinách Slovenska a Európy. Ich dedičstvo je stálym zdrojom, jeho ponuka je aktuálna práve v dnešnej pluralitnej Európe. Výstupom projektu bude niekoľko publikácií.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 350 €
 
 
 
 
 
38/2012: Podpora tvorby publikácie Nitra vo svetle cyrilo-metodského dedičstva
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Nitriansky samospravny kraj
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 06.06.2012
 
 
Doba riešenia: 1/2012 - 11/2012
 
 
Pôsobenie byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave patrí medzi najdôležitejšie udalosti v dejinách Slovenska a Európy. Ich dedičstvo je stálym zdrojom, jeho ponuka je aktuálna práve v dnešnej pluralitnej Európe. Výstupom projektu bude reprezentatívne dielo, ktoré priblíži čitateľom populárno-náučnou formou súčasný stav poznatkov o živote a diele sv. Cyrila a Metoda a o zviazanosti s Nitrou a jej okolím.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 300 €
 
 
 
 
 
ZML-2011-1/189-163:191006: Medzi Nitrou a Velehradom (kultúrne centrá cyrilo-metodského dedičstva)
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Nitriansky samospravny kraj
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 27.05.2011
 
 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2011
 
 
Podstatou projektu je rozvíjať spoluprácu pri šírení kultúrnych hodnôt medzi mestami Nitra a Velehrad. Jeho obsahovou náplňou sú cezhraničné dimenzie dvoch miest, najmä prepojenie v histórii a kultúrnom bohatstve.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 500 €
 
 
 
 
 
ZML-2011-1/231-199:191006: Nitra a Velehrad - kultúrne centrá cyrilo-metodského dedičstva
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: mesto Nitra
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 10.05.2011
 
 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2011
 
 
Základom projektu je rozvíjať spoluprácu pri šírení kultúrnych hodnôt medzi mestami Nitra a Velehrad. Jeho obsahovou náplňou sú cezhraničné dimenzie dvoch miest, najmä prepojenie v histórii a kultúrnom bohatstve.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 300 €
 
 
 
 
 
1080/2009: Po stopách sv. Cyrila a Metoda
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi - Zvonko Taneski
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Nitriansky samospravny kraj
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 09.06.2009
 
 
Doba riešenia: 1/2009 - 12/2009
 
 
Základom projektu je spoznávanie diela sv. Cyrila a Metoda. Medzi konkrétne kroky k dosiahnutiu tohto cieľa patrí dobudovávanie dokumentačného centra s knižničnými jednotkami a materiálmi a organizácia nekomerčného odborno-popularizačného podujatia a jednej sprievodnej výstavy, ktorými sa v Nitre začína budovať tradícia s ďalekosiahlym a reprezentačným významom.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 500 €
 
 
 
 
 
582/2009/OKaŠ: Spoznávajme dielo sv. Cyrila a Metoda
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič - Zvonko Taneski
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: mesto Nitra
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 23.04.2009
 
 
Doba riešenia: 1/2009 - 12/2009
 
 
Úmyslom je pokúsiť sa z rôznych uhlov vniknúť do poznávania byzantskej misie a jej dôsledkov, ktoré je a bude súčasťou živého európskeho kultúrneho dedičstva. Poznávací proces na odbornej úrovni sa predostrie širokej verejnosti. Zviditeľňovaním poznatkov prostredníctvom organizácie odborno-popularizačných podujatí a vydávania publikácií žiadateľ sleduje posilňovanie kladného vzťahu širokej verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu sv. Cyrila a Metoda.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2009 - 600 €
 
 
 
 
 
625/2007/OKaŠ: Objavovanie a zviditeľňovanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a sv. Metoda
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ivanič, P. - Michalov, J. - Taneski, Z.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: mesto Nitra
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 20.06.2007
 
 
Doba riešenia: 5/2007 - 12/2007
 
 
Objavovanie a zviditeľňovanie nových exaktných poznatkov v cyrilometodskej problematike prostredníctvom vytvorenia a sprístupnenia dokumentačného centra širokej verejnosti, organizácie odborných podujatí a vydávania publikácií, t. j. posilňovanie pozitívneho vzťahu širokej verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu sv. Cyrila a sv. Metoda.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 15000 SKK
 
 
 
 
 
1172/2008/OKaŠ: Odkrývanie veľkosti kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ivanič, P. - Michalov, J. - Taneski, Z.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: mesto Nitra
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 11.08.2008
 
 
Doba riešenia: 5/2008 - 12/2008
 
 
Základom projektu je odkrývanie veľkosti kultúrneho dedičstva a rozvoj duchovných hodnôt diela sv. Cyrila a Metoda. Medzi konkrétnymi krokmi k dosiahnutiu tohto cieľa bude dobudovávanie dokumentačného centra s knižničnými jednotkami a materiálmi a organizácia dvoch nekomerčných odborno-popularizačných podujatí a jednej sprievodnej výstavy, ktorými sa v Nitre začína budovať tradícia s ďalekosiahlym a reprezentačným významom
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 35000 SKK
 
 
 
 
 
83/2007: Dokumentačné centrum Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Hetényi, M.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Nitriansky samospravny kraj
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 29.05.2007
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2007
 
 
Základom projektu je zhromaždiť staršie i nové publikačné jednotky k problematike pôsobenia byzantskej misie Konštantína a Metoda a vytvoriť tak dokumentačnú bázu Ústavu pre ďalší výskum. Zároveň sprístupniť domácej a zahraničnej verejnosti získaný materiál v podobe špecializovanej knižnice na pôde Ústavu.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 11000 SKK
 
 
 
 
 
2116/2008/OŠMŠaK: Populárno-vedecká činnosť Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a tvorba dokumentačného centra
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Ivanič, P. - Taneski, Z.
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Nitriansky samospravny kraj
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 05.06.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2008
 
 
Základom je zorganizovať vedecké podujatie, vydať publikácie k pôsobeniu byzantskej misie, zhromaždiť publikačné jednotky a vytvoriť tak dokumentačnú bázu pre ďalší výskum, sprostredkúvať získané poznatky odbornej i laickej verejnosti s cieľom poukázať na významný vklad pôsobenia misie do celoeurópskej kultúrnej tradície, sprístupniť verejnosti získaný materiál v špecializovanej knižnici, vytvoriť na ústave školiace pracovisko pre dejiny Slovanov.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 10000 SKK
 
 
 
 
 
INÉ DOMÁCE KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY
 
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530
UGA -> I/19/2014: Včasnostredoveké panovnícke dvory Európy v súvislosti s pôsobením Konštantína, Metoda a ich učeníkov
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 14.05.2014
 
 
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2016
 
 
Cieľom projektu je zrekonštruovanie priestorových, časových a personálnych aspektov prijímania Konštantína, Metoda a ich učeníkov európskymi panovníkmi 9. storočia na ich dvoroch. Získané poznatky sa budú publikovať v rámci samostatnej monografie a tiež prezentovať na vedeckých konferenciách a sympóziách.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2014 - 215 €2015 - 345 €2016 - 400 €
 
 
 
 
 
K34: Po stopách sv. Cyrila a Metoda v umení
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič - Martin Husár
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2013
 
 
Študenti a aj širšia verejnosť sa budú môcť oboznámiť s tradíciou zobrazovania solúnskych bratov vo výtvarnom umení. Študenti a pracovníci ústavu zo svojho dokumentačného centra poskytnú na ukážku publikácie, umelecké predmety s cyrilo-metodskou tematikou (kolekcie medailí, kópií obrazov, poštových známok a pohľadníc).
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2013 - 150 €
 
 
 
 
 
UGA -> II/22/2011: Literárne archívne registre staroslovienskeho písomníctva s dôrazom na Slovensko a krajiny bývalej Juhoslávie. Cyrilo-metodská bibliografia (1945-2010)
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Marek Meško
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi - Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013
 
 
Sledovaním a komparáciou literárnych a kultúrnych prvkov cyrilo-metodského diela chcú riešitelia prispieť k poznávaniu ich vplyvu na slovenskú a juhoslovanskú spoločnosť a tým aj na dejiny Európy.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 249 €2012 - 0 €2013 - 0 €
 
 
 
 
 
UGA -> I/20/2010: Rekonštrukcia cestnej siete na území dnešného Slovensku v stredoveku
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2012
 
 
Cieľom projektu je rekonštrukcia vývoja komunikácií v jednotlivých obdobiach stredoveku v rôznych regiónoch Slovenska. Dosiahnuté výsledky sa budú prezentovať na vedeckých konferenciách a sympóziách, ako i publikovať v zborníkoch a publikácii.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 180 €2011 - 150 €2012 - 250 €
 
 
 
 
 
UGA -> I/19/2010: Cyrilo-metodská tradícia v 19. a 20. storočí na Slovensku
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2010 - 12/2012
 
 
Cieľom projektu je pokúsiť sa objasniť viacrozmerný kultúrno-historický a duchovný vplyv cyrilo-metodskej tradície na jednotlivé sociálne vrstvy a skupiny v 19. a 20. storočí, poskytnúť rekonštrukciu historických reálií odkazu solúnskych bratov a ich žiakov na území dnešného Slovenska i porovnať túto otázku so šírením ich kultu a kultúrneho dedičstva vo svete.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2010 - 230 €2011 - 150 €2012 - 200 €
 
 
 
 
 
CGA -> CGA I/2/2007: Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu.
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2007
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009
 
 
Projekt je zameraný na: problematiku byzantského vzdelávacieho systému v 9. storočí; politické pozadie cyrilometodskej misie; koncepciu byzantských misií; byzantskú liturgiu; problematiku predcyrilometodských misií na území Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy6. vznik staroslovienskeho jazyka; právny systém v Byzancii ako podklad pre prvé slovienske (moravské) právo.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 13000 SKK2008 - 10000 SKK2009 - 100 €
 
 
 
 
 
CGA -> I-08-211-01: Vzájomné súvislosti a vplyvy medzi veľkomoravskou a macedónskou literatúrou
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Zvonko Taneski
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Martin Hetényi - Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2008
 
 
Doba riešenia: 1/2008 - 12/2010
 
 
Projekt sa zameria na problematiku staroslovienskych literárnych pamiatok, stredoveké macedónske rukopisy i kanonické staroslovienské pamiatky, náboženskú literatúru, moravizmy v stredovekých macedónskych rukopisných pamiatkach, christianizáciu Slovanov v Byzancii prostredníctvom jazyka literárnej školy Cyrila a Metoda, Klimenta Ochridského a prepísanie hlaholských rukopisov, vyhnanie Metodových žiakov z Veľkej Moravy a neskoršie pôsobenie Klimenta a Nauma pri Ochride.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2008 - 17000 SKK2009 - 364 €2010 - 246 €
 
 
 
 
 
CGA -> I/3/2007: Právny systém v Byzancii ako podklad pre prvé slovanské právo
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 28.03.2007
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009
 
 
Cieľom projektu je zdokumentovať pôsobenie byzantskej misie na území Veľkej Moravy a jej dosah na dejiny Slovanov, konkrétne v právno-politickej oblasti. Projekt sa zameria najmä na politické pozadie misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu, ako i na vzdelanie solúnskych bratov. Ich podrobné znalosti právneho systému Byzancie po príchode na Veľkú Moravu umožnili konštituovať prvé slovenské právo vôbec.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 13000 SKK2008 - 11000 SKK2009 - 100 €
 
 
 
 
 
GAM -> 5/2003/FF: Interakcia štátneho aparátu a maďarskej menšiny na Slovensku v r. 1938 - 1945
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 20.04.2003
 
 
Doba riešenia: 1/2007 - 12/2007
 
 
Zámerom projektu je rekonštruovať postavenie maďarskej menšiny na Slovensku po Viedenskej arbitráži, a to z hľadiska mocenskopolitického, sociálneho, kultúrneho, hospodárskeho, atď. Analýza a porovnanie širokospektrálnych aspektov má význam predovšetkým pre poznávanie jedinečnosti vývoja národnostných minorít na Slovensku.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2007 - 7000 SKK
 
 
 
 
 
GAM -> IX/2005/FF: Slovensko-maďarské pohraničie - severozápadný úsek v rokoch 1938-1945
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 20.04.2005
 
 
Doba riešenia: 1/2005 - 12/2005
 
 
Cieľom projektu je analyzovať všetky sociálne, hospodárske, vojenské, kultúrne aspekty situácie na slovensko-maďarskom pohraničí s dôrazom na západné Slovensko.
 
 
návrat na hlavnú stránku
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 1840 SKK
 
 
 
 
 
GAM -> 4/2003/FF: Vývoj osídlenia stredného a horného Pohronia.
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2003 - 12/2003
 
 
Projekt mal za úlohu aspoň čiastočne zrekonštruovať stredoveké osídlenie horného a stredného Pohronia.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2003 - 7000 SKK
 
 
 
 
 
GAM -> 5/2004/FF: Pôsobenie benediktínov v Hronskom Beňadiku.
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2004 - 12/2004
 
 
Projekt mal za úlohu spracovať pôsobenie benediktínov v Hronskom Beňadiku na základe písomných a archeologických prameňov.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2004 - 2000 SKK
 
 
 
 
 
GAM -> 8/2004/FF: Postavenie maďarskej menšiny vo vzťahu k majoritnému obyvateľstvu na východnom Slovensku v rokoch 1938 - 1945
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Martin Hetényi
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 20.04.2004
 
 
Doba riešenia: 1/2004 - 12/2004
 
 
Cieľom projektu je analyzovať a rekonštruovať hospodársku, politickú, sociálnu, kultúrnu situáciu v živote maďarskej menšiny, ako i skúmať interakciu s väčšinovým národom a štátnym aparátom na východnom Slovensku v období po Viedenskej arbitráži, a to použitím historických metód. Archívny výskum sa zameria na fondy inštitucionálnych prameňov z oblasti východného Slovenska.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2004 - 2000 SKK
 
 
 
 
 
GAM -> X/2005/FF: Rekonštrukcia cestnej siete na Pohroní v stredoveku.
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Peter Ivanič
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: UKF
 
 
Doba riešenia: 1/2005 - 12/2005
 
 
Projekt mal za úlohu zrekonštruovať komunikácie na Pohroní na základe písomných, archeologických, numizmatických prameňov a toponym.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2005 - 1840 SKK
 
 
 
 
 
ZAHRANIČNÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY
 
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /var/www/projekty.ukf.sk/forms/funkcie_projekty.php on line 530
Z-15-102/0012-00 102 204: Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Tibor Máhrik
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Roman Králik - Martina Pavlíková - Peter Kondrla - Lýdia Čechová - Jarmila Jurová - Martin Štúr - Michala Dubská - Natália Rusnáková - Ľuboš Török - Igor Tyšš - Martin Hetényi - Katarína Gabašová - Marcela Antošová - Marwan Al-Absi
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Abrahim Khan (Canada), Pia Søltoft (Denmark), Gerhard Schreiber (Germany), Primoz Repar (Slovenia), Troy Wellington Smith (USA), Mária Binetti (Argentina), Jonas Roos (Brasil), Igor Tavilla (Italy), Andras Nagy (Hungaria), Humberto Ortega Villaseñor (Mexico), Yasemin Akış (Turkey), Anton Bech Jorgensen (Denmark), Guðmundur Björn Þorbjörnsson (Iceland), Velga VeverE (Latvia), Iulian Rusu (Romania), Dalimír Hajko (Slovakia), Jose Garcia Martin (Spain), Dorota Probucka (Poland), Michal Valčo (Slovakia), Peter Šturák (Slovakia), Marian Fedorko (Slovakia), Cyril Hišem (Slovakia), Václav Umlauf (Czech Republic), Bojan Žalec (Slovenia), Katarína Valčová (Slovakia), Hedviga Tkáčová (Slovakia), Marie Roubalová (Czech Republic)
 
 
Partneri projektu: 1. Goethe University Frankfurt (Germany) 2. Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto (Canada) 3. University of Žilina (Slovakia)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla:
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 15.07.2015
 
 
Doba riešenia: 8/2015 - 6/2016
 
 
(1) to analyze the contemporary socio-cultural situation as regards pressing ethical challenges for both the society and individuals; (2) to identify Kierkegaard’s methodology and ideas that could potentially become a resource for contemporary theological, ethical, and philosophical discourse; (3) to explore the relationship between Kierkegaard’s theological, ethical, and philosophical insights and current ethical challenges.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2015 - 2000 €2016 - 0 €
 
 
 
 
 
ZAHRANIČNÉ KULTÚRNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY
 
 
VF -> 21210436: The life and political role of János Esterházy in archival and press sources
 
 
Koordinátor z UKF: Martin Hetényi
 
 
Spoluriešitelia mimo UKF: Amadmczik A. (Poľsko), Tóth A. (Karlova univerzita v Praher), Bukovszky L. (Česká republika), Šutaj Š. (Katedra histórie UPJŠ v Košiciach), Michela M. (Historický ústav SAV), Szarka L. (Maďarská akadémia vied), Simon A. Katedra histórie UJS v Komárne, Maďarská akadémia vied)
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Vyšegrádsky fond
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.04.2012
 
 
Doba riešenia: 4/2012 - 12/2013
 
 
Konečným cieľom projektu je pozbierať adekvátne pramene viažuce sa k osobe Esterházyho a vydať elektorinickú zbierku prameňov v pôvodnom jazyku s komentármi v angličtine.
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2012 - 16000 €2013 - 0 €
 
 
 
 
 
ŠTRUKTURÁLNE FONDY
 
 
OPV -> ITMS: 26110230041: Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre
 
 
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Lachká
 
 
Spoluriešitelia z UKF: Balko, Ľubomír – Bauerová, Mária – Bedeová, Rita – Budinszky, Hajnalka – Dóczy, Jaroslav – Drlík, Martin – Eliášová, Sylvia – Filová, Jana – Fraňová, Ivona – Gadušová, Zdenka – Gálová, Lucia – Gočová, Lucia – Gregušová, Martina – Hamarová, Zita – Határ, Ctibor – Hrozenská, Silvia – Chmelová, Martina – Ivanič, Peter – Jakab, Imrich – Janáčik, Slavomír – Jenis, Július – Kapusta, Jozef – Komzsík, Attila – Koprdová, Zuzana – Krajčovičová, Jana – Kružlík, Peter – Lauko, Ján – Líšková, Miroslava – Malá, Dana – Mešárová, Dagmar – Mikulcová, Dana – Mojtová, Martina – Oborčoková, Alexandra – Oravec, Milan – Palkovičová, Tatiana – Petrík, Marián – Plesník, Ľubomír – Sarovová, Gabriela – Skalka, Ján – Sokolová, Jana – Sollár, Tomáš – Strihová, Anežka – Szoke, Michal – Szökeová, Martina – Švec, Michal – Švec, Peter – Tirpáková, Anna - Trajtel, Eugen – Vargová, Zuzana – Zetochová, Mária
 
 
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: MŠ SR
 
 
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory: 01.10.2011
 
 
Doba riešenia: 11/2011 - 8/2013
 
 
Cieľom projektu je vytvorenie a overenie systému interného hodnotenia z hľadiska výsledkov vo výskume a zabezpečenie rozvoja excelentných pracovísk a podpora ľudských zdrojov vo výskume na UKF v Nitre. Koordinátor za FSVaZ: Mojtová Martina Koordinátor za FF: Gadušová Zdenka Koordinátor za FSŠ: Vargová Zuzana Koordinátor za PF: Határ Ctibor
 
 
Pridelené finančné prostriedky: 2011 - 0 €2012 - 0 €2013 - 555132 €
 
 
 
 
 
 
 

návrat na hlavnú stránku