UPOZORNENIE

Nové projekty je potrebné zadávať do systému portal.ukf.skStarý systém projektov slúži ako archív informácií o projektoch.
 
 
 
 
 

Projekty pracovníkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 
 
Pre prihlásenie do systému použite rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako do ostatných informačných systémov UKF.

Nie ste oprávnený pre vstup do systému!!!
Prihlasovacie meno:
Heslo:


 
 

Vitajte v systéme evidencie projektov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

Vyhľadávanie    

Systém bol vytvorený v rámci rozvojového projektu MŠ SR – ENSERVER. Jeho úlohou je automatizácia zadávania a spracúvania projektovej činnosti na úrovni univerzity. Okrem autorizovaného prístupu umožňuje aj voľné prezeranie projektov pracovísk a pracovníkov univerzity.
Systém je aktívne používaný pracovníkmi UKF. Funkčné problémy spolu s kópiou obrazovky (tlačidlo Print Screen), nápady, návrhy na vylepšenia a pod. orientujte na:
 

Hľadať text
(text musí byť dlhý minimálne tri písmená)

Projekty pracoviska

Typ projektu

Rok

Zobraziť počty projektov

   
    Pomoc
   
    Zoznam častých otázok a odpovedí
Vyhľadávanie údajov o projekte (videoprezentácia)
Vloženie nového projektu (videoprezentácia)
Vloženie poznámky pre riešiteľov projektu (videoprezentácia)
Odstránenie projektu (videoprezentácia)
realizácia projektu