Server evidencie publikačnej činnosti

Internetové rozhranie, pre ktoré bol vytvorený tento manuál sa nachádza na adrese http://www.libsys.ukf.sk. Je na ňom umiestnený databázový informačný systém určený na evidovanie publikačnej činnosti zamestnancov FPV UKF v Nitre.

Systém bol vytvorený v rámci rozvojového projektu MŠ SR – ENSERVER. Snažili sme sa ho navrhnúť a vytvoriť tak, aby sa v ňom bez problémov dokázal pohybovať aj menej zdatný používateľ. V zásade možno povedať, že všetky texty sú zobrazené bielou farbou, odkazy (linky), ktoré po kliknutí spúšťajú funkciu sú žlté.

Okrem autorizovaného prístupu zamestnancov s prideleným heslom, umožňuje systém aj voľne dostupné prehľadávania evidovaných publikácií bez nutnosti prihlásenia sa doň.

Obsah

úvod
vyhľadávanie
podrobné vyhľadávanie

Úvod

Po načítaní stránky sa zobrazí úvodné okno, ktoré možno rozdeliť do troch častí:

Vo vrchnej časti dominuje sekcia určená na prihlásenie sa do systému.

Ľavá dolná časť je informačná – okrem základných informácií obsahuje emailovú adresu na zamestnancov zodpovedných za prevádzku servera.

Po určitej dobe do tejto sekcie pribudnú odpovede na najfrekventovanejšie otázky, ktoré by mali používateľom uľahčiť prácu so systémom.

V prípade akýchkoľvek problémov (náhodných, stálych, koncepčných alebo čo i len v prípade nejasností ako so systémom pracovať), ktoré nesúvisia s problémami vášho počítača, vás prosíme o urýchlené kontaktovanie autorov na uvedených adresách.

Vyhľadávanie

Pravá dolná časť je určená na vyhľadanie publikácií podľa zadanej podmienky, prípadne zobrazenie všetkých publikácií či publikácií katedry.

Pokiaľ chcete zobraziť všetky publikácie alebo publikácie katedry, postačí vybrať v rozbaľovacom tlačidle požadovanú hodnotu.

Pokiaľ sa váš záujem orientuje konkrétnejším smerom, treba do položky Hľadať text zadať slovo alebo časť slova (kvôli relevantným výsledkom minimálne tri znaky), ktoré v zobrazených publikáciách vyžadujete.

Aby vyhľadávanie bolo čo najširšie, zadaný reťazec sa spracuje tak, aby sa ako výsledok zobrazili všetky záznamy bez ohľadu na diakritiku (t.j. ak zadáte napr. reťazec zák, zobrazia sa všetky položky obsahujúce: zak, zák, žak, žák).

Ak po zadaní reťazca zvolíte tlačidlo Hľadať, zobrazia sa publikácie obsahujúce zadaný reťazec bez ohľadu na príslušnosť ku katedre.

Požiadavku zobraziť publikácie obsahujúce zadaný reťazec a navyše z konkrétnej katedry určíte zadaním hľadaného slova do položky Hľadať text a nasledovne výberom katedry v rozbaľovacom tlačidle.

Výsledok sa zobrazí do okna bez ďalších zbytočných ovládacích prvkov, odkiaľ si ho môžete skopírovať do ľubovoľnej aplikácie vo Windows (či inom operačnom systéme).

Podrobné vyhľadávanie

Pokiaľ vám jednoduché vyhľadávanie nepostačuje, kliknutím na odkaz Podrobné vyhľadávanie (v sekcii hľadania na úvodnej stránke), zobrazíte nasledovnú stránku:

Okrem už známeho zadávanie minimálne trojznakového reťazca a výberu katedry, možno na špecifikovanie požiadaviek použiť časové kritériá, kde je v rozbaľovacom tlačidle k dispozícii okrem všetkých rokov aj výber konkrétneho roka z ostatných 15 rokov.

Pokiaľ vyberiete položku obdobie rokov, zobrazia sa navyše dve rozbaľovacie tlačidlá, v ktorých môžete zadať začiatok a koniec obdobia.

Napokon možno vybrať spôsob usporiadania získaných výsledkov – podľa abecedy, kategórií alebo rokov vydania.

Výsledok sa zobrazí do rovnakého okna ako pri jednoduchom hľadaní.